Soorten eindevaluaties

Online examens

Vanaf nu is het nog gemakkelijker om je examen af te leggen! Dankzij onze toegankelijke online examenmodule kies je zelf waar en wanneer je voor je diploma gaat. Deze evaluatievorm doet dienst als onze gebruikelijke examenmethode.

Volgde je een groepsles of Virtual Class? Dan vindt het online examen tijdens de laatste les plaats. Je voorziet dan zelf een volledig opgeladen laptop, tablet of smartphone om je examen mee af te leggen. Volgde je een thuisstudie? Dan plan je gemakkelijk zelf je online examen in via de eCampus.

Wil je meer weten over de planning, het verloop en de praktische kant van je online examen? Bekijk dan de rubriek 'Examen & Diploma' bij de veelgestelde vragen of spring eens binnen in een van onze secretariaten.

Alternatieve evaluatievormen

Alle opleidingen beschikken steeds over een online examen tenzij de docent het examen nog moet publiceren of tenzij er een alternatief (offline) examen beschikbaar is. Bovendien gebruiken we voor bepaalde opleidingen andere evaluatievormen:


Praktisch examen

Volgde je een groepsles of Virtual Class waarin specifieke praktische skills centraal staan? Dan bestaat de kans dat je docent ook een praktisch examen voorziet. Tijdens deze examens toon je jouw skills aan de docent.

Mondeling examen

Sommige opleidingen hechten veel belang aan mondelinge vaardigheden. Denk maar aan een opleiding 'Spreken voor publiek'. In dat geval is het mogelijk dat je docent deze skills wil toetsen.

Opdrachten

Docenten voorzien regelmatig aanvullende of vervangende evaluatieopdrachten. In beide gevallen is het belangrijk om hun instructies wat betreft de verwerking en de verzending van de opdracht op te volgen.

Eindwerk

Het is ook mogelijk dat je docent vraagt om een eindwerk of portfolio in te leveren. Dit is onder andere het geval bij sommige creatieve en bedrijfskundige opleidingen.

Examencommissie

Volg je een cursus als voorbereiding op de examencommissie van een bevoegde overheid, bijvoorbeeld om je diploma Secundair Onderwijs te behalen? Dan leg je het examen af bij die instelling.

Geen eindevaluatie

Bij dagopleidingen krijg je soms een deelnamecertificaat zonder dat je examen moet afleggen. Ook wanneer je liever geen examen aflegt, is het mogelijk om dit certificaat via het secretariaat te bekomen. Let wel: dit certificaat is niet gelijkgesteld aan een diploma.

Klaar voor je diploma?

Wanneer je de leerstof helemaal onder de knie hebt, is het tijd om je praktijkkennis te testen. Raadpleeg de eCampus om de vorm van je eindevaluatie te ontdekken.

Heb je net een groepsles of Virtual Class afgerond? Dan leg je het online examen tijdens de laatste les af. Maakt je docent gebruikt van een alternatieve evaluatiemethode? Dan volg je de instructies van je docent om je opleiding tot een goed einde te brengen. Volgde je een thuisstudie? Dan plan je gemakkelijk zelf je online examen in via de eCampus.

Leg het online examen af

Klaar voor je examen?

Wanneer je de leerstof helemaal onder de knie hebt, is het tijd om je examen af te leggen. Dit examen gaat steeds de laatste les van je opleiding door. Voor bepaalde opleidingen moet je bijvoorbeeld eerst een eindwerk maken voor je het examen mag afleggen, of bestaat het examen uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Jouw docent geeft je hierover alle specifieke info tijdens de eerste les.

Je examen afleggen op een van onze examenlocaties

Wil je liever je examen op een latere datum afleggen, omwille van bijvoorbeeld een stage, dan plan je het eenvoudig in op je studentenprofiel. Doe dat minstens een week op voorhand.

  1. Log in op je studentenprofiel en ga naar ‘Opleidingen’.
  2. Selecteer de opleiding waarvan je het examen wil afleggen.
  3. Klik op ‘Examen inplannen’ en geef de gewenste locatie, datum en uur in.

Wij verwerken binnen de 48 uur jouw examenaanvraag en sturen je een bevestiging. In de bevestiging vind je alle details van jouw examenafspraak op een rijtje.

Hoeveel moet ik scoren om te slagen?

60% of meer. Zijn er meerdere delen? Dan moet je op elk onderdeel minstens 60% scoren. Na je examen duurt het gemiddeld een 3-tal weken tot de docent je examen verbeterd heeft en de resultaten bekend zijn. Zodra we jouw resultaten ontvangen hebben, zijn ze onmiddellijk zichtbaar op jouw studentenprofiel.

Geslaagd? Proficiat!

We bezorgen jouw welverdiende diploma zo snel mogelijk per post. Zo ga jij meteen aan de slag met al jouw nieuwe kennis en vaardigheden!

Onvoldoende? Geen probleem!

Herbekijk de onderdelen die iets minder goed gingen nog eens en plan na 30 dagen kosteloos een herexamen in.

Veel succes!

Wanneer slaag je?

Om te slagen voor je online examen, heb je een score van minstens 60% nodig. Verloopt je examen volgens een alternatieve evaluatiemethode? Dan vind je de evaluatiecriteria op de cursuspagina van jouw opleiding of via de eCampus.

Na je online examen verschijnt je resultaat onmiddellijk in de online examenmodule. Bij alternatieve evaluatiemethodes duurt het gemiddeld drie weken tot de docent je examen heeft verbeterd en de resultaten bekend zijn. Van zodra je resultaten beschikbaar zijn, verschijnen ze in je eCampus!

Geslaagd? Proficiat!

We bezorgen jouw welverdiende diploma zo snel mogelijk per post. Bovendien verschijnt je diploma ook in de eCampus. Zo ga je meteen professioneel aan de slag met al je nieuwe kennis en vaardigheden!

Onbeperkt herkansen

Kwam je net een paar punten te kort? Herbekijk dan de leerstof en plan na 30 dagen kosteloos een herexamen in! Lees ons examenreglement voor meer informatie.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0